Kur gan bērniņam ir visdrošāk? Protams, ka māmiņas azotē!
Lai ceļš no šīs azotes līdz bērnudārzam būtu drošāks Ogres kultūras centrā no 1994.gada darbojas pirmsskolas bērnu izziņas skoliņa Kāpēči. Te mazie ķipari izaug par kāpēcīšiem, iegūst jaunas, noderīgas prasmes, zināšanas un iemaņas turpmāko bērnudārznieka gaitu veiksmīgai uzsākšanai.
Kāpēču skoliņa mazajiem piedāvā drošu, mājīgu, darboties rosinošu vidi un mīļas, profesionālas pirmsskolas skolotājas. Kopā ar bērniem ikdienā un svētkos ir skolotājas Signe un Aelita.

Aizraujošās un interesantās nodarbībās mēs:
Draudzēsimies,
Runāsim un klausīsimies citos,
Dziedāsim un dejosim,
Iepazīsim burtus un ciparus,
Radīsim mākslu,
Rotaļāsimies un muzicēsim,
Konstruēsim un aplicēsim,
Vingrosim,
Svinēsim svētkus,
Blēņosimies un jokosimies,
Dāvāsim prieku cits citam!
Grupu nodarbības notiek 2 x nedēļā

Aizraujošās un interesantās nodarbībās mēs:
Draudzēsimies,
Runāsim un klausīsimies citos,
Dziedāsim un dejosim,
Iepazīsim burtus un ciparus,
Radīsim mākslu,
Rotaļāsimies un muzicēsim,
Konstruēsim un aplicēsim,
Vingrosim,
Svinēsim svētkus,
Blēņosimies un jokosimies,
Dāvāsim prieku cits citam!
Grupu nodarbības notiek 2 x nedēļā

GRUPIŅAS:
2012./13.māc.gadam tiek veidotas šādas grupiņas:
-Zaķīši  (2-2,5g.)  P.,T. 11.00-12.00
-Ķipari  (2,5-3 g.) P.,T. 10.00-11.00
-Kāpēči  (3-4 g.)P.,T. 12.00-13.00
Latviešu valodas apguve mazākumtautības bērniem -2 x nedēļā pēcpusdienā:
4-5 g.bērniem  T., P. 16.00-17.00
5-6 g.bērniem  T., P. 17.00-18.00

Logopēds

Signe Avena
Mg.paed., agrīnās attīstības logopēds,
skolotājs logopēds
(darbs ar bērniem no 1-5 gadiem)
Ogres KC 175.kab.

► logopēdiskā apsekošana,
► korekcijas programmas izstrāde,
► vingrinājumu kompleksi,
► individuālas un grupu nodarbības,
► konsultācijas par bērnu valodu un runu.